Kontakt 

DĚTSKÁ SKUPINA MAŠINKA POLABINY

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013580

Lonkova 510

530 09 Pardubice - Polabiny

+420 724 750 191

masinka-pardubice@email.cz 

 
 

Kontakt

MAŠINKA Pardubice, z. s. IČ: 055 03 213
Jana Palacha 1317
530 02 Pardubice
+420 724 750 191 masinka-pardubice@email.cz