Kontakt

DĚTSKÁ SKUPINA MAŠINKA DUKLA

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013570

nám. Dukelských hrdinů  2551

530 02  Pardubice - Dukla

+420 724 750 191

masinka-pardubice@email.cz 

Kontakt

MAŠINKA Pardubice, z. s. IČ: 055 03 213
Jana Palacha 1317
530 02 Pardubice
+420 724 750 191 masinka-pardubice@email.cz